Muso Shinden Ryu

Iaido Muso Shinden Ryu, to styl szermierki, który wywodzi się z tradycyjnych japońskich sztuk walki, ale skoncentrowany jest głównie na obronie.
Fundamenty pod styl Muso Shinden Ryu położył mistrz Hayashizaki Jinsuke Shigenobu. Opracował on system technik dobywania samurajskiego miecza i nazwał batto-jutsu („błyskawiczne uderzenie”).
Najbardziej znanym popularyzatorem stylu Muso Shinden Ryu w XX wieku był mistrz Nakayama Hakudo. To jemu styl zawdzięcza swoją nazwę.
Styl Muso Shinden Ryu stał się bardzo popularny nie tylko w japońskich szkołach szermierki, ale na całym świecie.
Techniki oraz etykieta wskazują, że został on opracowany bardziej jako dyscyplina rozwoju osobowości i trenowania ciała, niż system mający praktyczne zastosowanie na polu bitwy. Styl powstał i rozwijał się w czasach wielowiekowego pokoju, który zapanował w Japonii, po długich wojnach toczonych między klanami.
Celem stylu Muso Shinden Ryu jest zachęcenie do trenowania form z mieczem, aby przede wszystkim osiągnąć spokojny umysł, który prawidłowo reaguje w każdych okolicznościach (opanowanie, jasność myślenia, szukanie wyjścia z sytuacji).
W porównaniu do Iaido ZNKR, styl Muso Shinden Ryu ma znacznie więcej form i są one bogatsze pod względem technicznym oraz w interpretacji.
Trening form w Muso Shinden Ryu podzielony jest na poziomy zaawansowania: shoden (najniższy poziom wtajemniczenia w techniki), chuden oraz okuden (najwyższy poziom wtajemniczenia w techniki dobywania miecza).
Same formy zostały tak opracowane, aby wszechstronnie rozwijać umiejętności dobywania miecza i cięcia w pozycji siedzącej, półsiedzącej oraz stojącej. Regularne treningi wzmacniają nogi oraz całe ciało.
Styl Muso Shinden Ryu pozwala jeszcze bardziej rozwijać podstawy w pracy z samurajskim mieczem, zdobyte podczas treningów Iaido ZNKR.

Formy Iaido Muso Shinden Ryu

Shoden - Oomori Ryu

1. Shohatsuto – „Rozpoczynające ostrze”
2. Sato – „Lewe ostrze”
3. Uto – „Prawe ostrze”
4. Atarito - „Trafiające ostrze”
5. Inyoshintai – „Przypływy i odpływy negatywnej i pozytywnej energii”
6. Ryuto – „Płynące ostrze”
7. Junto – „Ostrze porządku”
8. Gyakuto – Odwrócone ostrze”
9. Seichuto – „Ostrze skupionej energii”
10. Koranto – Dzikie ostrze tygrysa”
11. Nukiuchi – „Dobycie i cięcie”
12. Inyoshintai kaewaza - „Przypływy i odpływy negatywnej i pozytywnej energii”

Chuden - Hasegawa Eishin Ryu

1. Yokogumo – „Brzeg chmury”
2. Toraissoku – „Krok tygrysa”
3. Inazuma – „Błyskawica”
4. Ukigumo – „Płynąca chmura”
5. Yamaoroshi – „Wiatr znad szczytów”
6. Iwanami – „Fale rozbijające się o skały”
7. Urokogaeshi – „Odwracanie łusek”
8. Namigaeshi – „Powracająca fala”
9. Takiotoshi – „Strugi wodospadu”
10. Nukiuchi – „Uderzenie naprzód”

Okuden - Oku Iai

(suwari-waza)
1. Kasumi – „Mgła”
2. Sunegakoi – „Odgrodzenie goleni”
3. Shihogiri – „Cięcie czterech kierunków”
4. Tozume – „Zablokowany w drzwiach”
5. Towaki – „Obok wejścia”
6. Tanashita – „Pod nawisem”
7. Ryozume –„Obustronna przeszkoda”
8. Torabashiri – „Biegnący tygrys”

(tachi-waza)
1. Yukitsure – „Towarzysze podróży”
2. Tsuredachi – „W towarzystwie”
3. Somakuri – „Pod zalewem wrogów”
4. Sodome – „Lawina ciosów”
5. Shinobu – „Wierny druh”
6. Yukichigai – „Splątane ścieżki”
7. Sodesurigaeshi – „Rozplątywanie skrzyżowanych rękawów”
8. Moniri – „Przekraczanie bramy”
9. Kabezoi – „Przy ścianie”
10. Ukenagashi – „Przyjęcie i przepuszczenie”
11. Oikakegiri – „Ścigające ostrze”
12. Ryoshi hikitsure – „Prowadząc wojownika”
13. Itomagoi (trzy formy) – „Pożegnanie”

Tłumaczenia nazw form Muso Shinden Ryu pochodzą z książki Yamatsuta Shigeyoshi pt.: „Podstawy iaido”. Autor był bezpośrednim uczniem mistrza Hakudo Nakayamy.