Piotr Kopecki 3 Dan

Iaido

Piotr Kopecki 3 Dan iaido

Iaido:

Pierwsze regularne treningi szermierki Iaido Piotr zaczął w roku 1991. Z początku były to dodatkowe zajęcia obok podstawowych treningów Aikido. Piotr uczęszczał na te zajęcia po akceptacji trenera prowadzącego. Treningi odbywały się jeden raz w tygodniu, ćwiczyliśmy głównie poziom Omori ryu wg. szkoły Muso Shinden Ryu jak wspomina Piotr a treningi te były skierowane głównie dla osób mających już jakieś doświadczenie w Aikido. W 1993 wyjazd nauczyciela prowadzącego rozwiązuje także działalność sekcji Iaido. Od tej pory Piotr ćwiczy samodzielnie przez niemal 10 lat aż do roku 2003, kiedy dowiaduje się z wydawanego pod koniec lat dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznych czasopisma "Tatami" o organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Iaido stażach na czele, którego stoi sensei Krzysztof Górnicki Renshi 6 Dan Iaido. Przez wiele lat bierze udział w zgrupowaniach organizowanych na terenie Polski. W roku 2017 zdaje egzamin na stopień 1 Dan. Przy wsparciu osób, które ćwiczą z Piotrem inicjuje powstanie "SENSHINKAN" szkoły japońskich sztuk walki, w której skład wchodzą sekcje Aikido, Iaido i Jodo. Senshinkan jest członkiem (sekcją) Stowarzyszenia ABiRO. Na zgrupowaniu w Raciborzu odbywającym się w maju 2021 roku Piotr zdaje egzamin na stopień 3 Dan Iaido.