Japońskie Sztuki Walki Senshinkan


Senshinkan specjalizuje się w sztukach walki od 2004 roku i posiada jeden z najbardziej innowacyjnych programów w kraju.

Senshinkan to sekcje japońskich sztuk walki - Aikido - Iaido - Jodo. Początek działalności sięga roku 2004. Od tego czasu regularnie prowadzimy zajęcia, ucząc młodzież i dorosłych sztuk walki zgodnie z zasadami Budo. Jesteśmy sekcją działającą przy Stowarzyszeniu ABiRO (Akademi Budo i Rozwoju Osobowości).

https://senshinkan.pl/wp-content/uploads/2021/09/sens-600x500.jpg

Znaczenie nazwy "SENSHINKAN"

Zgodnie z Budo istnieje 5 stanów umysłu:
1. Shoshin - (初心) umysł początkującego
2. Zanshin - (残心) nieporuszony umysł
3. Mushin - (無心) nie umysł (pusty umysł)
4. Fudoshin - (不動心) niezachwiany umysł
5. Senshin - (先心) oświecony umysł (postawa)

Końcówka kan (館) oznacza (szkołę, centrum, dojo)
Budoka, który poświęca czas na zrozumienie lekcji tych 5 stanów umysłu, dojrzeje, aby stać się silnym i kompetentnym mistrzem sztuk walki.

Senshin góruje nad czterma pierwszymi stanami umysłu. Umożliwia pełne zrozumienie sensu sztuk walki, które jest równoznaczne z osiągnięciem oświecenia, przekraczającego zakres codziennego treningu. Pierwsze 4 stany umysłu są prawdopodobnie osiągalne dla każdego poważnego ucznia dzięki świadomości i ciężkiemu treningowi.

Logo szkoły Senshinkan nawiązuje swoją symboliką do słońca i księżyca, które zajmują niezwykłe miejsce w japońskich legendach i opowieściach o wojownikach.

Znajomość sztuk walki oraz wyszkolenie techniczne rozwijamy pod okiem wielu nauczycieli, którzy na stażach lub bezpośrednio przekazują swoją wiedzę. Praca z innymi mistrzami nauczyła nas przede wszystkim otwartości na różne sztuki i sporty walki, m.in: Ju-jitsu, Karate, Kung-Fu, Kyusho-jitsu, Krav Maga, Nin-Jitsu, Brazylijskie Ju-Jitsu.
Senshinkan Zielona Góra to ludzie, którzy ją tworzą.

Nasi prowadzący


Medialnie