Regulamin i kryteria egzaminacyjne na stopnie kyu iaido PZKendo


Artykuł 1. Rodzaje egzaminów kyu

§1
Polski Związek Kendo (dalej PZK) ustanawia pięć stopni uczniowskich kyu w ramach konkurencji iaido. Najniższym stopniem jest 5 kyu, a najwyższym 1 kyu. Egzaminy na stopnie kyu podlegają wyłącznej jurysdykcji PZK w zgodzie ze standardami egzaminacyjnymi wyznaczonymi przez Międzynarodową Federację Kendo (FIK): “Standard Guidelines for Dan/Kyu Examinations”, zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Ogólne FIK (GA) w Tajpej (Tajwan) 6. grudnia 2006 r.

§2
Wprowadza się podział egzaminów uczniowskich kyu na nie obowiązkowe egzaminy lokalne (klubowe) i obowiązkowe krajowe. Wszystkie egzaminy kyu są płatne oraz rejestrowane centralnie w PZK.

§3
Wszystkie stopnie, od 5 do 1 kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w Polsce. Regulacja ta nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia, trenujących w klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy, lub będących zarejestrowanymi zawodnikami klubu zagranicznego.

§4
Jeśli w skład komisji egzaminacyjnej ma wejść osoba z zagranicy to osoba ta powinna spełniać wszystkie kryteria i posiadać wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów za granicą, nadane jej indywidualnie lub na podstawie przepisów macierzystej federacji.

1. Lokalne egzaminy na stopnie kyu.

a) Egzaminy lokalne obejmują stopnie: 5, 4, 3 i 2 kyu. Są egzaminami nie obowiązkowymi.
b) Są przeprowadzane w klubach posiadających opłaconą składkę członkowską przez 3 osobowe komisje składające się z egzaminatorów o stopniach minimum 1 dan iaido posiadających aktywną licencję PZK .
c) Egzaminy te nie są obowiązkowe , tzn. można od razu zdawać na 1 kyu.
d) Egzaminy te można zdawać z bokken (bokuto) w schludnym stroju sportowym (koszulka i spodnie z długimi nogawkami) lub keikogi i hakama.
e) Organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia Komisję Iaido PZK oraz Zarząd PZK o planowanym egzaminie lokalnym minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem poprzez stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Związku.
f) Organizator egzaminu ma obowiązek przesłać do Komisji Iaido PZK oraz Zarządu PZK dokument potwierdzający wyniki przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych opłat rejestracyjnych w terminie do 2 tygodni po zakończonym egzaminie.

2. Krajowe egzaminy na stopnie kyu.

a) Egzaminy krajowe obejmują tylko stopień 1 kyu . Są to egzaminy obowiązkowe.
b) Muszą być przeprowadzane przez zatwierdzoną przez Komisję Iaido PZK oraz Zarząd PZK komisję egzaminacyjną w której skład wchodzi 3 egzaminatorów o stopniach minimum 3 dan iaido posiadających aktywną licencję PZK. Klub głaszający egzamin musi posiadać opłaconą składkę członkowską PZK.
c) Egzamin ten j est egzaminem obowiązkowym, należy zdawać go z iaito (mozoto) w stroju przewidzianym przez regulacje dotyczące zawodów i egzaminów tj. stroju (keikogi, obi i hakama) jednolitego koloru: czarnym, białym lub granatowym.
d) Organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Komisję Iaido PZK oraz Zarząd PZK minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem poprzez stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Związku.
e) Organizator egzaminu ma obowiązek przesłać do Komisji Iaido PZK oraz Zarządu PZK dokument potwierdzający wyniki przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych opłat rejestracyjnych w terminie do 3 tygodni po zakończonym egzaminie.
Artykuł 2. Kryteria egzaminacyjne

§1
Kryteria egzaminacyjne na stopnie 5 - 2 kyu:

  • 5 kyu: 3 formy ZNKR iaido (3 miesiące treningów)
  • 4 kyu: 4 formy ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)
  • 3 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)
  • 2 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)
  • 1 kyu: 5 form ZNKR iaido (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)

§2
Kandydaci mogą wybrać dowolne formy do egzaminu pod warunkiem, że komisja egzaminacyjna lub instruktor prowadzący egzamin nie narzuca form obowiązkowych.

§3
Egzamin zostaje uznany za zdany na podstawie uzyskania 2 pozytywnych z 3 możliwych głosów komisji egzaminacyjnej.

Artykuł 3. Opłaty egzaminacyjne

§1
Wysokość opłaty egzaminacyjnej i rejestracyjnej dla poszczególnych stopni wyznaczana jest na początku danego roku kalendarzowego osobną uchwałą Zarządu PZK.

§2
Opłata egzaminacyjna opłacana jest przed podejściem do egzaminu i nie jest zwracana. Opłata rejestracyjna, co do zasady, zostaje pobrana niezwłocznie i wyłącznie po zdanym egzaminie.


Regulamin i kryteria kyu Iaido PZK