Regulamin i kryteria egzaminacyjne na stopnie kyu jodo PZKendo


Artykuł 1. Egzaminy na stopnie kyu

§1
Polski Związek Kendo (dalej PZK) ustanawia pięć stopni uczniowskich kyu w ramach konkurencji jodo. Najniższym stopniem jest 5 kyu, a najwyższym 1 kyu. Egzaminy na stopnie kyu podlegają wyłącznej jurysdykcji PZK w zgodzie ze standardami egzaminacyjnymi wyznaczonymi przez Międzynarodową Federację Kendo (FIK): “Standard Guidelines for Dan/Kyu Examinations”, zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Ogólne FIK (GA) w Tajpej (Tajwan) 6. grudnia 2006 r.

§2
Wprowadza się podział egzaminów uczniowskich kyu na nie obowiązkowe egzaminy lokalne (klubowe) i obowiązkowe krajowe. Wszystkie egzaminy kyu są płatne oraz rejestrowane centralnie w PZK.

1. Lokalne egzaminy na stopnie kyu.
a) Egzaminy lokalne obejmują stopnie: 5, 4, 3 i 2 kyu. Są egzaminami nie obowiązkowymi.
b) Są przeprowadzane w klubach posiadających opłaconą składkę członkowską przez
3 osobowe komisje składające się z egzaminatorów o stopniach minimum 1 dan jodo posiadających aktywną licencję PZK .
c) Egzaminy te nie są obowiązkowe , tzn. można od razu zdawać na 1 kyu.
d) Egzaminy te można zdawać w schludnym stroju sportowym (koszulka i spodnie z długimi nogawkami) lub keikogi i hakama.
e) Organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Komisję Jodo PZK oraz Zarząd PZK minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem poprzez stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Związku.
f) Organizator egzaminu ma obowiązek przesłać do Komisji Jodo PZK oraz Zarządu PZK dokument potwierdzający wyniki przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych opłat rejestracyjnych w terminie do 2 tygodni po zakończonym egzaminie.

2. Krajowe egzaminy na stopnie kyu.
a) Egzaminy krajowe obejmują tylko stopień 1 kyu Są to egzaminy obowiązkowe.
b) Muszą być przeprowadzane przez zatwierdzoną przez Komisję Jodo PZK oraz Zarząd PZK komisję egzaminacyjną w której skład wchodzi 3 egzaminatorów o stopniach minimum 3 dan jodo posiadających aktywną licencję PZK. Klub zgłaszający egzamin musi posiadać opłaconą składkę członkowską PZK.
c) Egzamin ten j est egzaminem obowiązkowym, należy zdawać go w stroju przewidzianym przez regulacje dotyczące zawodów i egzaminów tj. stroju (keikogi, obi i hakama) jednolitego koloru granatowym lub czarnym.
d) Organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Komisję Jodo PZK oraz Zarząd PZK minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem poprzez stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Związku.
e) Organizator egzaminu ma obowiązek przesłać do Komisji Jodo PZK oraz Zarządu PZK dokument potwierdzający wyniki przeprowadzonego egzaminu oraz rozliczyć się z pobranych opłat rejestracyjnych w terminie do 3 tygodni po zakończonym egzaminie.

§3
Wszystkie stopnie, od 5 do 1 kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w Polsce. Regulacja ta nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia, trenujących w klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy, lub będących zarejestrowanymi zawodnikami klubu zagranicznego.

§4
Jeśli w skład komisji egzaminacyjnej ma wejść osoba z zagranicy to osoba ta powinna spełniać wszystkie kryteria i posiadać wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów za granicą, nadane jej indywidualnie lub na podstawie przepisów macierzystej federacji.

Artykuł 2. Kryteria egzaminacyjne

§1
Kryteria egzaminacyjne na stopnie 5 - 1 kyu:

  • 5 kyu: kihon 1-3 ZNKR jodo, 1. forma ZNKR jodo (3 miesiące treningów)
  • 4 kyu: kihon 1-6 ZNKR jodo, formy 1 i 2 ZNKR jodo (3 miesiące od ostatniego egzaminu 3 miesiące treningów)
  • 3 kyu: kihon 1-9 ZNKR jodo, formy 1 i 2 ZNKR jodo (3 miesiące od ostatniego egzaminu 3 miesiące treningów)
  • 2 kyu: kihon 1-12 ZNKR jodo, formy 1, 2 i 3 ZNKR jodo (3 miesiące od ostatniego egzaminu lub 3 miesiące treningów)
  • 1 kyu: formy od 1 do 5 ZNKR jodo (3 miesiące od ostatniego egzaminu / treningów)

§2
Na wszystkich egzaminach na stopnie kyu oceniana jest tylko strona jo.

§3
Na wniosek dowolnego członka komisji egzaminacyjnej, ma ona prawo odstąpić od oceniania kihon.

§4
Egzamin zostaje uznany za zdany na podstawie uzyskania 2 pozytywnych z 3 możliwych głosów komisji egzaminacyjnej.

Artykuł 3. Opłaty egzaminacyjne

§1
Wysokość opłaty egzaminacyjnej i rejestracyjnej dla poszczególnych stopni wyznaczana jest na początku danego roku kalendarzowego osobną uchwałą Zarządu PZK.

§2
Opłata egzaminacyjna opłacana jest przed podejściem do egzaminu i jest bezzwrotna. Opłata rejestracyjna, co do zasady, zostaje pobrana niezwłocznie i wyłącznie po zdanym egzaminie.


Regulamin i kryteria kyu Jodo PZK