Zen Nippon Kendo Renmei Iaido

Zen Nippon Kendo Renmei Iaido to styl Iaido należący do All Japan Kendo Federation (AJKF, Zen Nippon Kendo Renmei lub ZNKR). Ten styl podstaw Iaido jest również znany jako Seitei Iaido (制定 居 合 道) lub Zenkenren Iaido (全 剣 連 居 合 道).

AJKF została stworzona w 1952 roku, zaraz po odzyskaniu przez Japonię niepodległości i późniejszym zniesieniu zakazu sztuk walki w Japonii. Aby spopularyzować Iaido i ułatwić praktykom Kendo naukę Iaido, AJKF powołała komisję ekspertów, która miała dokonać przeglądu sytuacji. Następnie komisja wybrała podstawowe techniki z głównych szkół Iaido, aby stworzyć program nauczania Zen Nippon Kendo Renmei Iaido. W 1969 roku AJKF wprowadziła program Seitei nauczania siedmiu znormalizowanych kata Iaido. Zostały one zaczerpnięte z elementów głównych szkół miecza, w tym Muso Jikiden Eishin-ryu, Muso Shinden-ryu i Hoki-ryu. Trzy kolejne kata zostały dodane w 1981 r. I dwa kolejne w 2000 r., Zwiększając liczbę Seitei Iaido kata do obecnych dwunastu. Te kata są oficjalnie znane jako „All Japan Kendo Federation Iai” (全 日本 剣 道 連 盟 居 合 Zen Nippon Kendō Renmei Iai) Lub Zen Ken Ren Iai (全 剣 連 居 合) i powszechnie nazywane Seitei lub Seitei Iai.

Tych dwanaście podstawowych form Seitei jest ustandaryzowanych w zakresie nauczania, promocji i propagowania Iaido w federacjach Kendo. Chociaż nie wszystkie dojo Kendo uczą Seitei Iai, AJKF używa ich jako standardu podczas egzaminów i shiai. W rezultacie Seitei Iai stało się najbardziej rozpoznawalną formą Iaido w Japonii i na świecie.
Wszystkie formy kata zaczynają się i kończą włąściwą ceremonią "Reiho". W zależności od sytuacji jest ona wyrazem szacunku do przeszłości (najstarszych mistrzów), współczesności (do nauczyciela i miecza) i do przyszłości tej dyscypliny (czyli uczniów).

Wraz z pojawieniem się ZNKR Iaido, tradycyjnych szkół "Ryu-Ha" wprowadzono standardowo system stopni.
Do oceny doświadczenia kandydatów zastosowano system stopni kyu od 5 do 1 i stopni dan do 8.
W większości organizacji Iaido stopień 1 kyu jest egzaminem obowiązkowym który dopuszcza do podejścia na stopień mistrzowski 1 dan.
Pierwszy zestaw 7 form Seitei Iai zawierał cztery formy siedzące - trzy (seiza) jedną (iai hiza) oraz trzy formy stojące (tachi).


1969 - KOMISJA ZNKR:
 • Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Yamatsuta Jukichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Yamamoto Harusuke, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Masaoka Kazumi, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Muto Shuzo, Hanshi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
 • Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Hasegawa Eishin Ryu
 • Yoshizawa Ikki, 9 Dan Hanshi, Hoki Ryu
 • Tsumaki Seirin, 8 Dan Kyoshi, Tamiya Ryu
 • Suetsugo Tomezo, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
 • Nukada Hisashi, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
 • Ohmura Tadaji, 8 Dan Kyoshi, Muso Shinden Ryu
 • Sawayama Shuzo, 8 Dan Kiyoshi, Hoki Ryu

1980 - Komisja ZNKR:
 • Danzaki Tomoaki, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Kamimoto Eichi, 9 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Hashimoto Masatake, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Wada Hachiro, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Mitani Yoshisato, 8 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Sawayama Shuzo, 8 Dan Hanshi, Hoki Ryu
  Dodano trzy kolejne formy

2001 - Komisja ZNKR:
 • Ikeda Teruo, 8 Dan Hanshi, Hoki Ryu
 • Ueno Sadanori, 8 Dan Hanshi, Tamiya Ryu
 • Kawamura Yoshio, 8 Dan Hanshi
 • Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Fukuda Kazuo, 9 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Fujita Tadashi, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Fujita Mitsuaki, 8 Dan Hanshi
  Dodano kolejne dwie formy 11 i 12.

2006 - Komisja ZNKR:
 • Kawaguchi Toshihiko, 8 Dan Hanshi, Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Kishimoto Chihiro, 8 Dan Hanshi, Muso Shinden Ryu
 • Takeda Kiyofusa, 8 Dan Hanshi
 • Yasunaga Takeshi, 8 Dan Hanshi
 • Yamasaki Takashige, 8 Dan Hanshi
 • Yamazaki Masahiro, 8 Dan Hanshi,Muso Jikiden Eishin Ryu (Tosa Eishin Ryu)
  częściowo zaktualizowała formy Seitei Iei.

Tych 12 form kata zawiera 90 procent podstaw Iaido. Seitei Iai obejmuje 4 siedzące i 8 stojących form, reprezentujących najbardziej efektywne techniki pochodzące z kilkusetletniej tradycji władania mieczem. Jednakowoż zrozumienie najgłębszej istoty tej sztuki umożliwia dopiero intensywny trening starych szkół (Koryu), w których prawdziwy duch Iaido przejawia się w całej pełni.


Formy iaido ZNKR


Seiza no bu (rozpoczynane z seiza)
1 - Ippon me: Mae - 前
2 - Nihon me: Ushiro - 後 ろ
3 - Sanbon me: Ukenagashi - 受 け 流 し
Iai-hiza no bu (rozpoczynane z iai-hiza)
4 - Yonhon me: Tsuka-ate - 柄 当 て
Tachi ai no bu (rozpoczynane na stojąco)
5 - Gohon me: Kesagiri - 袈 裟 切 り
6 - Roppon me: Morote-zuki - 諸 手 突 き
7 - Nanahon me: Sanpogiri - 三 方 切 り
8 - Happon me: Ganmen-ate - 顔 面 当 て
9 - Kyuhon me: Soete-zuki - 添 え 手 突 き
10 - Juppon me: Shihogiri - 四 方 切 り
11 - Jiu-ippon me: Sogiri - 総 切 り
12 - Jiu-nihon me: Nukiuchi - 抜 き 打 ち